Wybierz swój region: Wszystkie regiony Skierniewice Rawa Mazowiecka Żyrardów Brzeziny

Piątek, 18 stycznia 2019
Masz problem, widzisz coś, co powinni zobaczyć inni - skontaktuj się 727 011 111 lub kontakt@glossk.pl
REKLAMA
JHM skce 2019
JHM Skce Reym 2019
Brzeziny 2019
JHM Okrzejówka 2019.01.09

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

13.10.2017 - KOMUNIKATY i OBWIESZCZENIA i PRZETARGI

Starosta Powiatu Żyrardowskiego
96-300 Żyrardów, Limanowskiego 45


KD.711.20.2017                                                                                       Żyrardów, 11 październik 2017 r.

 

                                                                Obwieszczenie o wydaniu decyzji
     
     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1496) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r, poz. 1257) zawiadamia się, że


                                                                Starosta Powiatu Żyrardowskiego


wydał decyzję Nr 4/2017 z dnia 11 października 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3837W odcinek Szymanów –Aleksandrów w km proj. 0+000 – 3+345”
obejmującej teren następujących działek ewidencyjnych nr:

Obręb 0033 SHRO Szymanów:  cz. dz. 9 (9/2, 9/1), dz. 11, dz. 10/2, cz. dz. 10/3 (10/5, 10/4);
Obręb 0032 SHRO Strugi: cz. dz. 8/16 (8/18, 8/17);
Obręb 0003 Elżbietów: cz. dz. 169 (169/2, 169/1), cz. dz. 167 (167/2, 167/1);
Obręb 0001 Aleksandrów: dz. 189, cz. dz. 18 (18/2, 18/1), cz. dz. 21 (21/2, 21/1), cz. dz. 22/1 (22/4, 22/3), cz. dz. 22/2 (22/6, 22/5), cz. dz. 23/4 (23/6, 23/5), cz. dz. 35 (35/2, 35/1), cz. dz. 37 (37/2, 37/1), cz. dz. 43/2 (43/7, 43/5, 43/6), cz. dz. 43/1 (43/4, 43/3), cz. dz. 42 (42/2, 42/1), cz. dz. 45 (45/2, 45/1), cz. dz. 77 (77/2, 77/1), cz. dz. 78 (78/2, 78/1), cz. dz. 79 (79/2, 79/1), cz. dz. 80 (80/2, 80/1), cz. dz. 81/1 (81/6, 81/5), cz. dz. 81/3 (81/8, 81/7), cz. dz. 81/4 (81/10, 81/9), cz. dz. 82 (82/2, 82/1), cz. dz. 83/1 (83/4, 83/3), cz. dz. 83/2 (83/6, 83/5), cz. dz. 84 (84/2, 84/1), cz. dz. 179 (179/6, 179/5), cz. dz. 194 (194/2, 194/1), cz. dz. 124 (124/2, 124/1), cz. dz. 122 (122/2, 122/1), cz. dz. 126 (126/2, 126/1), cz. dz. 128 (128/2, 128/1), cz. dz. 129/2 (129/4, 129/3), cz. dz. 130 (130/2, 130/1), cz. dz. 131 (131/2, 131/1), cz. dz. 132 (132/2, 132/1) dz. 155, dz. 188

Zatwierdzony podział nieruchomości przedstawia poniższy wykaz działek ewidencyjnych:
Obręb 0033 SHRO Szymanów:  cz. dz. 9 (9/2, 9/1), dz. 11, dz. 10/2, cz. dz. 10/3 (10/5, 10/4);
Obręb 0032 SHRO Strugi: cz. dz. 8/16 (8/18, 8/17);
Obręb 0003 Elżbietów: cz. dz. 169 (169/2, 169/1), cz. dz. 167 (167/2, 167/1);
Obręb 0001 Aleksandrów: dz. 189, cz. dz. 18 (18/2, 18/1), cz. dz. 21 (21/2, 21/1), cz. dz. 22/1 (22/4, 22/3), cz. dz. 22/2 (22/6, 22/5), cz. dz. 23/4 (23/6, 23/5), cz. dz. 35 (35/2, 35/1), cz. dz. 37 (37/2, 37/1), cz. dz. 43/2 (43/7, 43/5, 43/6), cz. dz. 43/1 (43/4, 43/3), cz. dz. 42 (42/2, 42/1), cz. dz. 45 (45/2, 45/1), cz. dz. 77 (77/2, 77/1), cz. dz. 78 (78/2, 78/1), cz. dz. 79 (79/2, 79/1), cz. dz. 80 (80/2, 80/1), cz. dz. 81/1 (81/6, 81/5), cz. dz. 81/3 (81/8, 81/7), cz. dz. 81/4 (81/10, 81/9), cz. dz. 82 (82/2, 82/1), cz. dz. 83/1 (83/4, 83/3), cz. dz. 83/2 (83/6, 83/5), cz. dz. 84 (84/2, 84/1), cz. dz. 179 (179/6, 179/5), cz. dz. 194 (194/2, 194/1), cz. dz. 124 (124/2, 124/1), cz. dz. 122 (122/2, 122/1), cz. dz. 126 (126/2, 126/1), cz. dz. 128 (128/2, 128/1), cz. dz. 129/2 (129/4, 129/3), cz. dz. 130 (130/2, 130/1), cz. dz. 131 (131/2, 131/1), cz. dz. 132 (132/2, 132/1).

  
    Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Urzędzie Gminy w Wiskitki (w siedzibie przy ulicy Kościuszki 1), oraz Urzędzie Gminy Teresin (w siedzibie przy ulicy Zielona 20),  – właściwych ze względu na przebieg drogi, w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie (w siedzibie przy ulicy Limanowskiego 45), w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie (w siedzibie przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 65) oraz w prasie lokalnej żyrardowskiej.
   
       Z treścią decyzji nr 4/2017 z dnia 11 października 2017 r., o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45 w dniach pracy: poniedziałek – piątek, 9:00 – 15:00.

Komentarze

Dodaj komentarzREKLAMA
sms