Wybierz swój region: Wszystkie regiony Skierniewice Rawa Mazowiecka Żyrardów Brzeziny

Piątek, 20 stycznia 2017
Masz problem, widzisz coś, co powinni zobaczyć inni - skontaktuj się 727 011 111 lub kontakt@glossk.pl
REKLAMA

Rawskie TBS Sp. z o.o. w Rawie Maz.

16.05.2016 - KOMUNIKATY i OBWIESZCZENIA i PRZETARGI

Rawskie TBS Sp. z o.o. w Rawie Maz. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Słowackiego 29

Przetarg odbędzie się 09.08.2016r. o godz. 1000 w siedzibie Rawskiego TBS Sp. z o.o.
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10J pokój nr 1 (sala narad).

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 38 o powierzchni użytkowej 38,38 m2.

Lokal mieszkalny położony jest na IV piętrze budynku i składa się z 2 pokoi (w tym jeden przechodni do kuchni i do pokoju), kuchni, p. pokoju oraz łazienki z wc. Z przedmiotowym lokalem związany jest udział 1/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 211 (obręb nr 4) i w częściach wspólnych budynku.

Cena wywoławcza 92.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące 00/100).

Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) przelewem na konto BS Biała Rawska nr 54 9291 0001 0051 0831 2000 0010 do dnia 05.08.2016r.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Prezes Spółki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

Komentarze

Dodaj komentarzREKLAMA
sms