Wybierz swój region: Wszystkie regiony Skierniewice Rawa Mazowiecka Żyrardów Brzeziny

Czwartek, 19 kwietnia 2018
Masz problem, widzisz coś, co powinni zobaczyć inni - skontaktuj się 727 011 111 lub kontakt@glossk.pl
REKLAMA

Sędziowie napisali protest

28.07.2016 - Skierniewice - Sport

Kilka dni temu informowaliśmy o odwołaniu z funkcji przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego OZPN Skierniewice Bolesława Heichmana. Do naszej redakcji wpłynął protest, pod którym podpisało się 58 arbitrów. Poniżej jego obszerne fragmenty.

PROTEST

W związku z otrzymaniem informacji w formie e-mailowej w dniu 07 lipca 2016r. od Prezesa OZPN Skierniewice Pana Rafała Rożka o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego Pana Bolesława Heichmana wyrażamy ogromne zdziwienie, niezadowolenie i sprzeciw z tytułu podjętej decyzji przez Zarząd OZPN Skierniewice.

Informujemy, że Przewodniczący Bolesław Heichman od 15 lat wzorowo zarządzał naszą organizacją sędziowską pełniąc w latach 2002 – 2008 funkcję Wiceprzewodniczącego ds. organizacyjnych WS i w latach 2008 – 2016 funkcję Przewodniczącego WS.

Znakomicie i z pełnym zaangażowaniem reprezentował organizację na zewnątrz, dbając o interesy OZPN Skierniewice i sędziów z naszego Wydziału. W okresie 2008 – 2016 był Członkiem Zarządu Kolegium Sędziów ŁZPN, a w latach 2014 – 2016 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego KS ŁZPN.
Organizację sędziowską w OZPN Skierniewice zbudował od podstaw, stworzył jej szatę prawną, organizował nabory sędziów i kursy sędziowskie, wychowywał sędziów począwszy od wstąpienia do organizacji, szkolił i selekcjonował sędziów pod kątem awansów na wyższy szczebel, szczególnie dbał o integrację środowiska sędziowskiego organizując wyjazdy na mecze finału Pucharu Polski i spotkania integracyjne oraz o wizerunek organizacji wewnątrz i na zewnątrz OZPN Skierniewice, uruchomił narzędzia elektroniczne (poczta elektroniczna i strona www) wspomagające i usprawniające działanie OZPN Skierniewice i organizacji sędziowskiej,.

Priorytetem Jego pracy było przygotowanie i promocja sędziów WS Skierniewice na szczebel centralny i międzynarodowy.

(...)

Dla sędziów Przewodniczący Bolesław Heichman jest wielkim autorytetem, świetnym wychowawcą, osobą, której sędziowie zawdzięczają prawie wszystko, osobą, do której sędziowie mogą zwrócić się w każdej sprawie i nigdy nie zostali zostawieni „sami sobie”.

Zawsze jest dla nas osobą, która rozwiązuje różne, nawet bardzo trudne  problemy w organizacji sędziowskiej, a nawet w OZPN Skierniewice. Pomaga wszystkim, sędziom doświadczonym, jak i młodym adeptom sędziowania.

Jest osobą bardzo kompetentną, charyzmatyczną, pewną swoich umiejętności i wiedzy, zawsze mającą swoje zdanie, broniącą interesy wszystkich sędziów i OZPN Skierniewice.
Nie jesteśmy w stanie uwierzyć, iż mogło dojść do odwołania Przewodniczącego Bolesława Heichmana.
Nie jest również w naszej ocenie możliwe uznanie, iż mógł on działać sprzecznie ze Statutem i Regulaminami OZPN Skierniewice.

Jako sędziowie WS Skierniewice uważamy, że Przewodniczący Bolesław Heichman powinien nadal pełnić swoją funkcję, gdyż nie będzie innej osoby, która mogłaby go zastąpić w pełnieniu tej funkcji i która by najlepiej znała sędziów z Okręgu i ich problemy oraz kompetencje. Przypominamy, że jego działalność jest działalnością społeczną, z której nie czerpał z żadnych korzyści finansowych w przeszłości.

(...)

Mając powyższe argumenty na względzie apelujemy do Zarządu OZPN Skierniewice o zdrowy rozsądek i żądamy podjęcia decyzji o anulowaniu Uchwały o odwołaniu Pana Bolesława Heichmana z funkcji Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego OZPN Skierniewice z dnia 05 lipca 2016r. 

Podjęcie takiej decyzji będzie jedynym i najlepszym rozwiązaniem dla organizacji OZPN Skierniewice i WS Skierniewice.

Z wyrazami szacunku
Sędziowie Wydziału Sędziowskiego w Skierniewicach

Załączniki:
Nr 1 - listy sędziów WS Skierniewice popierających protest
Nr 2 - obowiązujący Regulamin Wydziału Sędziowskiego w Skierniewicach – wyciąg
Nr 3 – Statut OZPN Skierniewice – wyciąg

Do wiadomości:
1. Komisja Rewizyjna OZPN Skierniewice
2. ŁZPN
3. Prezydent Miasta Skierniewice
4. Burmistrz Miasta Łowicz
5. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
6. Starosta Powiatu Skierniewickiego
7. Starosta Powiatu Łowickiego
8. Starosta Powiatu Rawskiego
9. Kluby piłkarskie OZPN Skierniewice: Pelikan Łowicz, Unia Skierniewice, Mazovia Rawa Maz., Orzeł Nieborów
10. Pozostałe kluby OZPN Skierniewice

Komentarze

Dodaj komentarz