Środki zgromadzone na rachunku OFE nie mogą, co do zasady, zostać wcześniej wypłacone. Jednakże, mimo, że ubezpieczony nie może nimi swobodnie dysponować, środki te są traktowane jako jego majątek, a tym samym wchodzą one w skład majątku wspólnego małżonków a także podlegają dziedziczeniu w razie śmierci osoby ubezpieczonej.

Zgodnie z przepisami, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustawowa wspólność majątkowa obejmująca składniki nabyte w czasie trwania małżeństwa. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprost zostało wskazane, że do majątku wspólnego należą w szczególności środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. O ile zatem małżonkowie nie zawierali umów małżeńskich majątkowych, środki na OFE stanowią ich wspólny majątek.

Jeżeli zatem, w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli małżonkowie się rozwiedli, podziałowi będą podlegały tylko te środki, które zostały zgromadzone w czasie trwania małżeństwa.

Co istotne, środki przypadające byłemu małżonkowi są przekazywana na jego rachunek w OFE, jeżeli takiego rachunku nie posiada, jest on zobowiązany do przystąpienia do wybranego przez siebie funduszu emerytalnego, a jeśli tego nie zrobi, OFE do którego należał były małżonek założy mu takie konto i wpłaci na nie przypadające mu środki.

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przewiduje wypłatę środków zgromadzonych na rachunku osoby ubezpieczonej w związku z jej śmiercią w dwóch częściach. Pierwsza jest częścią należną małżonkowi, o czym była mowa powyżej, druga część zostanie wypłacona osobie lub osobom uposażonym.

Jeśli członek OFE był kawalerem lub panną, to wszystkie środki zgromadzone na rachunku emerytalnym są wypłacane w gotówce wskazanym beneficjentom (uposażonym) lub spadkobiercom.

Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu może wskazać imiennie jedną lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić, po jej śmierci, wypłata środków niewykorzystanych. Jeżeli członek wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe. Podkreślenia wymaga, że ubezpieczony może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję, wskazując inne osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci, jak również oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób.

Wypłata na rzecz osoby uposażonej następuje w terminie trzech miesięcy ale nie wcześniej niż w terminie miesiąca od dnia przedstawienia funduszowi dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej. Taka wypłata zostaje dokonana bezpośrednio na rzecz osoby uposażonej w formie jednorazowej wypłaty lub w ratach płatnych nie dłużej niż dwa lata.

W sytuacji kiedy żadna osoba nie została uposażona, środki te wchodzą w skład spadku po zmarłym. W takim przypadku powyższe zasady stosuje się odpowiednio do spadkobierców, którzy dodatkowo obowiązani są przedłożyć funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku.

Joanna Chrostowska, radca prawny

napisz maila ‹
ostatnie aktualności ‹

Jak oceniasz artykuł? Głosów: 0

 • 0
  BARDZO PRZYDATNY
 • 0
  ZASKAKUJĄCY
 • 0
  PRZYDATNY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  NIEPRZYDATNY
 • 0
  WKURZAJĄCY
 • 0
  BRAK SŁÓW

0Komentarze

dodaj komentarze

Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

Artykuł załadowany: 0.1706 sekundy