(fot. Shutterstock)

Już od 7 listopada 2019 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy wprowadzone nowelizacją procedury cywilnej, dotyczące m.in. przywrócenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.

Sprawami gospodarczymi są m.in. sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, a także z umów o roboty budowlane, z umów leasingu.

Poniżej wskażę kilka najważniejszych zasad nowego postępowania gospodarczego.

Przede wszystkim nowością jest wymóg, by pozew w sprawach gospodarczych spełniał nie tylko wymogi formalne pisma procesowego, wymogi formalne pozwu ale także zawierał wskazanie adresu poczty elektronicznej albo oświadczenie powoda, że nie posiada takiego adresu. Obowiązek spełnienia powyższego wymogu ustawodawca nakłada również na pozwanego, którego pierwsze pismo procesowe wniesione po doręczeniu odpisu pozwu powinno zawierać wskazanie adresu poczty elektronicznej albo oświadczenie pozwanego, że nie posiada takiego adresu, o czym sąd ma obowiązek pouczyć go, doręczając odpis pozwu. Wymóg formalny wskazania adresu poczty elektronicznej pozwanego lub oświadczenia o nieposiadaniu takiego adresu odnosi się, oprócz odpowiedzi na pozew, również do sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciwu od wyroku zaocznego. Niespełnienie ww. wymogu uznaje się za brak formalny pisma uniemożliwiający nadanie mu prawidłowego biegu.

Co więcej, powód w sprawie gospodarczej jest zobowiązany powołać wszystkie twierdzenia i dowody w pozwie, a pozwany - w odpowiedzi na pozew. Twierdzenia i dowody powołane z naruszeniem powyższej reguły podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo, że potrzeba ich powołania wynikła później. W takim przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Dowód z zeznań świadków w postępowaniu w sprawie gospodarczej ma charakter subsydiarny. Sąd może bowiem dopuścić taki dowód jedynie w przypadku, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Zasadniczo, strona w postępowaniu w sprawach gospodarczych ma obowiązek wykazywania faktów, z których wywodzi skutki prawne, tylko za pomocą dokumentu. Fakty te mogą być wykazane przez stronę za pomocą innych dowodów tylko wtedy, gdy wykaże ona, że nie może przedstawić dokumentu z przyczyn od niej niezależnych.

Ponadto, w sprawach gospodarczych, niezależnie od wyniku sprawy, sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub części stronę, która przed wytoczeniem powództwa zaniechała próby dobrowolnego rozwiązania sporu, uchyliła się od udziału w niej lub uczestniczyła w niej w złej wierze i przez to przyczyniła się do zbędnego wytoczenia powództwa lub wadliwego określenia przedmiotu sprawy. Powyższy przepis stanowi wyjątek od zasady, że strona przegrywająca sprawę ma obowiązek zwrócić stronie przeciwnej poniesione przez nią i zgłoszone koszty procesu.

Co istotne, na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, sąd rozpoznaje sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Zgłoszenie takiego wniosku w terminie przez uprawnioną do tego stronę jest dla sądu bezwzględnie wiążące.

Joanna Chrostowska, radca prawny

napisz maila ‹
ostatnie aktualności ‹

Jak oceniasz artykuł? Głosów: 2

 • 2
  BARDZO PRZYDATNY
 • 0
  ZASKAKUJĄCY
 • 0
  PRZYDATNY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  NIEPRZYDATNY
 • 0
  WKURZAJĄCY
 • 0
  BRAK SŁÓW

0Komentarze

dodaj komentarze

Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

Artykuł załadowany: 0.2514 sekundy