(Fot. Sławomir Burzyński)

Skierniewiczanie mogą skorzystać z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku urzędu miasta przy ulicy Senatorskiej 12 – prowadzi go Urząd Miasta Skierniewice oraz fundacja Celeste z Łodzi.

Z pomocy prawnika lub radcy prawnego można skorzystać w dni powszednie w godzinach 8-16. Nieodpłatna pomoc prawna umożliwia zdobycie informacji o obowiązującym stanie prawnym, o swoich uprawnieniach i obowiązkach, także tych związanych z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.

Od stycznia katalog pomocy rozszerzono o mediacje. Dzięki temu można uniknąć trudnego procesu sądowego.

Żeby skorzystać z porady lub mediacji, trzeba się umówić telefoniczne (46 834 51 77).

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

 • nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
 • osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porady, co do zasady, udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy. Udzielanie nieodpłatnej pomocy odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

 • wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,    
 • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym,    
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.    
 • uzyskaniu wsparcia w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Na czym, polega nieodpłatna mediacja?

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowaniu projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowaniu projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzeniu mediacji;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnej mediacji

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej, zwanej dalej „kartą pomocy”. Karta pomocy składa się z części A i części B.

Część A karty pomocy wypełnia osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej/mediacji, przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej mogą być wypełnione przy udziale tej osoby.

Część B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnej mediacji. Wypełnia ją osobiście osoba uprawniona, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnej mediacji osobie uprawnionej przekazuje się część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w pkt 1. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne.

W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej skrzynce znajdującej się przed lokalem, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatna mediacja, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy.

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W takim przypadku po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona może dobrowolnie przekazać anonimową opinię o udzielonej pomocy prawnej pod numerem tel.: 46 834-51-77 lub na adres poczty elektronicznej: m.denisiuk@um.skierniewice.pl, listownie na adres Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1.

Jak oceniasz artykuł? Głosów: 10

 • 9
  BARDZO PRZYDATNY
 • 0
  ZASKAKUJĄCY
 • 0
  PRZYDATNY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  NIEPRZYDATNY
 • 0
  WKURZAJĄCY
 • 1
  BRAK SŁÓW

0Komentarze

dodaj komentarze

Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

Artykuł załadowany: 0.2663 sekundy