Wyróżnienie

Wyróżnienie "Honorowy Ambasador Skierniewic" otrzymał Zbigniew Korzeniowski, miejscowy restaurator, osoba barwna, niemieszcząca się w żadnych ramach, zaangażowana w życie miasta. Przedsiębiorca na gali pojawił się w barwnej, kwiecistej marynarce, którą wyraźnie wyróżniał się wśród gości. Zbigniew Korzeniowski podziękował prezydentowi, kapitule nagrody, rodzinie oraz firmie, którą prowadzi – ludziom, z którymi pracuje. (fot. Anna Wójcik-Brzezińska)

W piątek (18.02) w kinoteatrze „Polonez” odbyła się uroczysta gala urodzinowa miasta. Podczas imprezy wręczone zostały tytuły „Honorowego Ambasadora Skierniewic”, wyróżnienia dla społeczników – „Perła Skierniewic” oraz nagrody gospodarcze „Wokulski Roku”.

Mam jedno życzenie, obyśmy w przyszłym roku spotkali się w pełnej sali, bez maseczek, w zdrowiu, w normalnych warunkach – gospodarz gali, prezydent Krzysztof Jażdżyk zwrócił się do lokalnych przedsiębiorców, wyraził uznanie dla tych, którzy w ekstremalnie trudnych warunkach prowadzą działalność gospodarczą, tworzą miejsca pracy oraz… odprowadzają podatki, dzięki którym Skierniewice mogą się rozwijać.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” w przededniu 565. rocznicy jego powstania, odebrał rodowity obywatel miasta Kazimierz Figat.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” w przededniu 565. rocznicy jego powstania, odebrał rodowity obywatel miasta

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” w przededniu 565. rocznicy jego powstania, odebrał rodowity obywatel miasta Kazimierz Figat.

„Zasłużony dla Miasta Skierniewice”, tytuł, który jest wyrazem wdzięczności za troskę o godne upamiętnienie miejsc, wydarzeń i osób, które na przestrzeni dziejów przyczyniły się do odzyskania i umocnienia niepodległości ojczyzny,

odebrał rodowity obywatel miasta Kazimierz Figat.

Nie ma takiego miejsca w Skierniewicach, do którego te moje biedne nogi, krok za krokiem nie dotarły – mówił Kazimierz Figat, dziękując za uznanie.

Wyraził radość, że przywiązanie i miłość do jego rodzinnych Skierniewic, podzielają młodzi ludzi, pokolenie, któremu zarzuca się, że nie jest zainteresowane otoczeniem, nie przywiązuje się do miejsca, trudno w nim w zbudzić uczucia patriotyczne. Figat wspomniał o harcerzach: – Ja zaczynałem bardzo wcześnie służbę Polsce. Miałem świetne wzory.

Podziękował prezydentowi miasta i wszystkim, którzy „z urzędu i potrzeby ducha dla tego miasta oddają serce”.

Uroczysta gala z okazji urodzin miasta, tradycyjnie była również okazją do uhonorowania tych, którzy promują je na zewnątrz. Tytuły „Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice” przyznane zostały w dwóch kategoriach – osoba fizyczna i podmiot prawny.

Wyróżnienie i statuetkę otrzymał Zbigniew Korzeniowski, miejscowy restaurator, osoba barwna, niemieszcząca się w żadnych ramach, zaangażowana w życie miasta. Przedsiębiorca na gali pojawił się w barwnej, kwiecistej marynarce, którą wyraźnie wyróżniał się wśród gości. Zbigniew Korzeniowski podziękował prezydentowi, kapitule nagrody, rodzinie oraz firmie, którą prowadzi – ludziom, z którymi pracuje.

Dziękuję Skierniewice – powiedział wyraźnie wzruszony.

Laureatem nagrody „Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice” za 2021 rok, w kategorii podmiot prawny, została Fundacja Pomocy Zwierzętom „ROKA”.

Wyróżnienie odebrały przedstawicielki organizacji, wolontariuszki związane z fundacją.

Wyróżnienie odebrały przedstawicielki organizacji, wolontariuszki związane z fundacją.

Na sali zabrakło Małgorzaty Michalak, prezes fundacji, skierniewiczanki, która wraz z grupą podobnie sobie myślących osób, uczyniła rewolucję w mieście jeśli chodzi o pomoc bezdomnym zwierzętom – stworzyła wolontariat, wypracowała nowe standardy pracy w miejskim schronisku, doprowadziła do uregulowania w Skierniewicach instytucji opiekuna kotów wolnożyjących, doprowadziła do powstania w mieście kociarni, uczyniła skierniewickie schronisko instytucją, której sensem jest oddanie do adopcji zwierząt, a nie trzymanie czworonogów w klatkach do końca ich dni. Lista aktywności i osiągnięć fundacji jest wystarczająco długa, by próba jej zamknięcia skończyła się niepowodzeniem.

Beata Jastrzębska w imieniu fundacji podziękowała za wyróżnienie, podziękowania skierowała też do wolontariuszy i darczyńców. Mówiła: – Prosimy, byście dbali o swoje zwierzęta, wtedy będziemy mieć mniej siwych włosów na głowie.

Podczas piątkowej gali wręczony zostały szczególne wyróżnienia – „Perły Skierniewic”. To nagroda przyznawana za działalność społeczną.

W tym roku tytuł otrzymały trzy wyjątkowe osoby: Anna Michalak, Magda Rdest-Nowak oraz Karina Pawlaczuk-Rymarczyk.

Anna Michalak uroczo wzruszona, przez zaciśnięte gardło mówiła, dziękując za wyróżnienie: – Nie byłabym dzisiaj

Anna Michalak uroczo wzruszona, przez zaciśnięte gardło mówiła, dziękując za wyróżnienie: – Nie byłabym dzisiaj perłą, gdybym nie miała w swoim najbliższym otoczeniu tylu aniołów. Dziękuję każdemu mojemu aniołowi za to, że ja dzisiaj mogę być perłą.

Ostatnie dwa lata pandemii pozwoliły nam uświadomić sobie, jak wielkim skarbem jest zdrowie. Anna Michalak, na co dzień pracownik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach to inicjatorka i pomysłodawczyni akcji profilaktyki raka piersi „Jak Dbam, Tak Mam”. To ona uczyniła temat samobadania i okresowych kontroli piersi sprawą ważną dla miasta. Uroczo wzruszona, przez zaciśnięte gardło mówiła, dziękując za wyróżnienie: – Nie byłabym dzisiaj perłą, gdybym nie miała w swoim najbliższym otoczeniu tylu aniołów. Dziękuję każdemu mojemu aniołowi za to, że ja dzisiaj mogę być perłą.

 Przyznający wyróżnienie podkreślają, że w codziennym pośpiechu łatwo przeoczyć, co istotne. W dowód uznania za liczne projekty fotograficzne oraz udział w ważnych dla miasta wydarzeniach kulturalnych i społecznych „Perłę Skierniewic” otrzymała również Magda Rdest-Nowak. Fotograficzka zaangażowała się m.in. w pomoc dla niepełnosprawnego Stasia, zorganizowała sesje kobiet po mastektomii, włączyła się w realizację pięknego projektu „Malujemy sercem”. W imieniu artystki wyróżnienie odebrała i podziękowała za uznanie mama.

Niesie pomoc tam, gdzie inni jej nie zauważają. Pomaga bez rozgłosu, skutecznie. Na co dzień pracuje z dziećmi ich rodzinami w Szkole Podstawowej nr 1 – Karina Pawlaczuk-Rymarczyk to trzecia „Perła Skierniewic”.

– To wyróżnienie jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Skierniewiczanka przyznała, że pewną trudność sprawia jej występ

– To wyróżnienie jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Skierniewiczanka przyznała, że pewną trudność sprawia jej występ przed publicznością, zainteresowanie jej osobą. Podziękowała za pomoc i lata pracy na rzecz potrzebujących w mieście Barbarze Widulińskiej oraz prezydentowi Krzysztofowi Jażdżykowi.

Przedstawiając osoby, które, jak ja niosą pomoc, z pewnością powstałby sznur najpiękniejszych Pereł na świecie. Zapewniam, że w Skierniewicach jest ogromna liczba ludzi, którzy bez rozgłosu, bez oczekiwania na poklask, stają tam, gdzie są najbardziej potrzebni. Dziś w imieniu słabych, upokorzonych, chorych dzieci mam okazję podziękować za okazane im serce, dziękuję bardzo.

Przedsiębiorcy budują nie tylko kapitał gospodarczy naszego miasta i regionu, ale także włączają się w działalność społeczną. W tym roku nagroda „Wokulski Roku” jest przyznawana przez władze samorządowe miasta oraz Skierniewicką Izbę Gospodarczą.

Statuetka – wzorowana na rzeźbie Stanisława Wokulskiego, którą mijają podróżni na dworcu PKP w Skierniewicach,

Statuetka – wzorowana na rzeźbie Stanisława Wokulskiego, którą mijają podróżni na dworcu PKP w Skierniewicach, wręczana jest od 2010 roku. Nagroda w tym roku przyznana jest w trzech kategoriach – dwa wyróżnienia dla firm mikro (do 9 osób), małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 osób) oraz grupa producencka i duże gospodarstwa rolne.

Kandydatami do wyróżnienia mogą być właściciele przedsiębiorstw, firm i dużych gospodarstw rolnych, prezesi i dyrektorzy, osiągający dobre wyniki ekonomiczne, a jednocześnie przestrzegający zasad etyki prowadzenia biznesu oraz wspierający działania społeczne i charytatywne.

Decyzją kapitału tytuł „Wokulski Roku” za 2021 r. w kategorii firma mikro otrzymało Biuro Rachunkowe „Piorun”.

Decyzją kapitału tytuł „Wokulski Roku” za 2021 r. w kategorii firma mikro otrzymało Biuro Rachunkowe „Piorun”. Przedsiębiorstwo włącza się w akcje charytatywne na terenie miasta, wspiera jednostkę OSP w Skierniewicach oraz klub MKS Unia Skierniewice. Statuetkę odebrał prezes zarządu Piotr Rusinowski.

Tytuł „Wokulski Roku” za 2021 rok otrzymała też firma handlowo-usługowa „LECHPOL”.

Tytuł „Wokulski Roku” za 2021 rok otrzymała też firma handlowo-usługowa „LECHPOL”. Nagrodę odebrał Maciej Maj,

Tytuł „Wokulski Roku” za 2021 rok otrzymała też firma handlowo-usługowa „LECHPOL”. Nagrodę odebrał Maciej Maj, przedstawiciel przedsiębiorstwa. Firma Krzysztofa Lechowskiego powstała w 1998 roku, tradycja rodzinna produkcji wędlin dała fundament sukcesu przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją wędlin.

Prestiżowe wyróżnienie „Wokulski Roku” odebrał prezes firmy TM-BUD, Marcin Świderek.

Prezes firmy TM-BUD, Marcin Świderek podkreślał, że nagroda jest wyrazem uznania dla wszystkich pracowników firmy. Zakres

Prezes firmy TM-BUD, Marcin Świderek podkreślał, że nagroda jest wyrazem uznania dla wszystkich pracowników firmy. Zakres działalności przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego. TM-BUD specjalizuje się w realizacjach w zakresie energetyki i automatyki przemysłowej, telekomunikacji, instalacji przeciwpożarowych oraz wodociągów i sieci kanalizacyjnych, a także ochrony środowiska.

W kategorii grupa producencka i duże gospodarstwa rolne, statuetkę „Wokulski Roku” odebrali Magdalena Plecak i Paweł Saraja, czyli właściciele spółki JAGODA JPS.

JAGODA JPS jest liderem w projektowaniu oraz produkcji maszyn sadowniczych, ogrodniczych i rolniczych. Od ponad 30 lat

JAGODA JPS jest liderem w projektowaniu oraz produkcji maszyn sadowniczych, ogrodniczych i rolniczych. Od ponad 30 lat konstruktorzy firmy specjalizują się w dostarczaniu nowoczesnych i trwałych rozwiązań do zbioru i pielęgnacji upraw sadowniczych i rolniczych w Europie i na całym świecie.

Marek Woźniak, mistrz jubilerski, wraz z synem od niemal ćwierć wieku przekazuje na licytację podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Skierniewicach przedmiot, który stał się jego symbolem.

Bracia Rafał i Michał odebrali cenny przedmiot. Zwycięzcy tegorocznej licytacji zapłacili za złotą zawieszkę 31 000

Bracia Rafał i Michał odebrali cenny przedmiot. Zwycięzcy tegorocznej licytacji zapłacili za złotą zawieszkę 31 000 złotych.

Urodzinowa gala miasta była więc też okazją do wręczenia złotego jabłuszka wylicytowanego w tym roku przez firmę Rafał Kret Firma Elewacyjno-Remontowa. Bracia Rafał i Michał odebrali cenny przedmiot. Warto przypomnieć, że zwycięzcy tegorocznej licytacji zapłacili za złotą zawieszkę 31 119 złotych, tym samym ustanowili nowy rekord skierniewickiego finału WOŚP. Bracia Kret to przedsiębiorcy z zaprzyjaźnionego miasta – Bolimów.

Anna Wójcik-Brzezińska

Anna Wójcik-Brzezińska

napisz maila ‹
ostatnie aktualności ‹

Jak oceniasz ten artykuł?

Głosów: 38

 • 25
  BARDZO PRZYDATNY
  BARDZO PRZYDATNY
 • 3
  ZASKAKUJĄCY
  ZASKAKUJĄCY
 • 3
  PRZYDATNY
  PRZYDATNY
 • 2
  OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  NIEPRZYDATNY
  NIEPRZYDATNY
 • 1
  WKURZAJĄCY
  WKURZAJĄCY
 • 3
  BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

0Komentarze

dodaj komentarze

Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

Skierniewice

Piotr Nowakowski o czytaniu i siatkówce w...

Wiemy, która szkoła najlepiej przygotowuje do...

W Szkole Podstawowej numer 1 w Skierniewicach dużo...

Rozmowa z ekspertem wokół filmu "Pokój...

"Ambasador" Mrożka na scenie Centrum Kultury i...

Spotkanie z Piotrem Nowakowskim: połączenie...

"Pieśń ziemi" - filmowa podróż w Dyskusyjnym...

Po pierwsze – myśl, co jesz. Po drugie – nie...

NOWE SHOW jak z bajki

eOGŁOSZENIA

Już teraz możesz dodać ogłoszenie w cenie tylko 5,00 zł za tydzień - POZNAJ NOWE OGŁOSZENIA