Rzucamy okiem w oświadczenia majątkowe skierniewickich radnych

(Fot. Sławomir Burzyński)

Na 21 radnych tylko dla ośmiorga, miasto (spółki, czy instytucje, na które ratusz ma wpływ) nie jest podstawowym źródłem dochodu. Zatroskani o los własny i pracodawców stanowią lokalne prawo. Raz do roku w oświadczeniach majątkowych wykazują miejskie obrywy. Ekscesów nie ma, wszak radni miasta na kierowniczych stanowiska w spółkach komunalnych dodatkowo mogą czuwać nad miejskim ekosystemem.

Nie ma się  co czepiać  stołków w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za kilka tysięcy rocznie, ale kolonia radnych koalicji popierającej prezydenta miasta jest, co wynika z lektury, pokaźna. Nie ma wątpliwości, wielu nie dostałoby etatów, gdyby nie byli radnymi, wielu lewar miejski jest pomocny w życiu. Doroczna lektura oświadczeń majątkowych radnych nie traci na atrakcyjności.

Analizę oświadczeń zaczynamy od radnego seniora, kończymy na najmłodszym w radzie.

 

Jan Czubatka (83 lata) emeryt. W minionym roku na jego dochód złożyła się emerytura – 44 016,92 zł i dieta radnego – 12 883,92 zł. Na koncie odłożone miał 50 000 zł. Wraz z żoną jest właścicielem domu (120 mkw.) o szacowanej wartości 200 000 zł. Działka, na której stoi dom (631 mkw.) warta jest 150 000 zł.

 

Zbigniew Wyszogrodzki (68 lat) to  pracownik Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. W minionym roku z tego tytułu zarobił 49 200,54 zł. Znaczącym wpływem do budżetu jest nieopodatkowanym dochód z tytułu pełnienia funkcji radnego miejskiego, tj. 15 460,56 zł. Radny jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach. W minionym roku z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości 3 150 zł.

W oświadczeniu za miniony rok wykazał 4 700 zł oszczędności.

Radny jest współwłaścicielem domu o powierzchni 165 mkw. i deklarowanej wartości 690 tys. zł. Ponadto posiada na współwłasność  grunt o powierzchni 1 189 mkw. i deklarowanej wartości 240 tys. zł. Na własność posiada natomiast działkę o powierzchni 900 mkw., wartość gruntu, zgodnie z oświadczeniem, to 15 tys. zł.

W oświadczeniu radny wykazał, że posiada dwunastoletnie auto, ford c-max o wartości 10 700 zł. Radny nie ma zobowiązań kredytowych, na koniec 2021 roku nie zaciągnął pożyczek.

 

Andrzej Melon (65 lat) – przewodniczący rady miasta, pracownik miejskiego przedsiębiorstwa Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”. Dieta radnego za 2021 roku to ekstra dochód – 24 157,20 zł. Pensja w przedsiębiorstwie komunalnym to 123 387,30 zł. W oświadczeniu za 2021 r. radny wykazał dochód z Giełdy Papierów Wartościowych – 10 101,81 zł.

Oszczędności radnego (majątek odrębny) to 881,25 zł, papiery wartościowe na kwotę 43 388 zł. Radny jeździ nissanem micrą (2016).

W oświadczeniu radny wykazuje mieszkanie 37,72 mkw. o wartości 247 743 zł. Jest właścicielem połowy nieruchomości. W połowie należy do niego również garaż o wartości 19 000 zł.

Skład małżeńskiej wspólności majątkowej stanowią grunty rolno-leśne 3,8 ha o wartości 40 000 zł. Z tego tytułu osiągnięty dochód to 1 969 zł.

 

Jerzy Oleksiński (63 lata) – pracownik spółki miejskiej, członek rady nadzorczej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w minionym roku zarobił 56 616 zł. Co ciekawe dieta członka rady nadzorczej SSM w minionym roku i dieta radnego rady miasta jest sumą porównywalną. Różnica zasadnicza – obowiązki w lokalnym parlamencie są wyłączone z podatku, z tytułu przychodów za posiedzenia lub diety w SSM podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.  W minionym roku z tytułu obowiązków radnego miejskiego samorządowiec uzyskał 17 962,16 zł, w SSM 17 160 zł. Do dochodu radny doliczył 10 397,21 zł z tytułu umowy zlecenia w miejskim projekcie Centrum Usług Społecznych.

Na koncie na koniec 2021 roku radny miał odłożone 6 752,91 zł.

Nieruchomości wykazane w oświadczeniu majątkowym wchodzą do małżeńskiej wspólności majątkowej i jest to mieszkanie o powierzchni 60,54 mkw. (wykazana wartość 300 000 zł) i działka rekreacyjna 500 mkw. (wykazana wartość 30 000 zł).

Radny wykazał w oświadczeniu majątkowym czternastoletnie auto marki nissan quashquai.

 

Krystyna Cieślak (61 lat) pracownik spółki kolejowej, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na dochód radnej składają się trzy komponenty – zatrudnienie: 108 063,12 zł, członek MKRPA: 5 400 zł, dieta radnej: 12 883,80 zł.

Oszczędności radnej to odłożone na koniec 2021 r. 15 000 zł. Wraz z mężem posiada dom (107 mkw.) o szacowanej wartości 400 000 zł, działkę (380 mkw.) o deklarowanej wartości 70 000 zł oraz lokal użytkowy (32 mkw.) – 60 000 zł.

Radna jeździ nissanem juke rocznik 2013.

 

Janusz Pastusiak (62 lat) – urzędnik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zastępca dyrektora departamentu polityki zdrowotnej. Radny ma 70 000 zł oszczędności (majątek odrębny). Wraz z żoną jest właścicielem domu o powierzchni 206 mkw., posadowionego na działce 1 335 mkw. (wartości ok. 560 000 zł). W skład wspólnego majątku wchodzi również mieszkanie 50,9 mkw. o wartości (deklarowanej)…  ok. 150 000 zł.

Radny ma 25 akcji na Giełdzie Papierów Wartościowy (majątek odrębny).

Z tytułu zatrudnienia radny osiągnął w minionym roku dochód w wysokości 124 212 zł, dieta radnego to 12 883,80 zł. Z tytułu najmu lokalu osiągnął dochód w wysokości 2 000 zł. W dochodach wykazał 25 000 zł darowizny od mamy oraz 840 zł, która to kwota jest ekwiwalentem za używanie telefonu do celów służbowych.

Janusz Pastusiak jest właścicielem hondy crv, rocznik 2008. Wspólnie z żoną posiada chevroleta aveo, rocznik 2008.

Konto radnego obciąża kredyt budowlano-hipoteczny na budowę domu, do spłaty ma ok. 10 000 CHF.

 

Leszek Jek (58 lat) – pracownik spółki miejskiej MZK. W komunalnym przedsiębiorstwie osiągnął w minionym roku dochód 96 722,05 zł. Dieta radnego za 2021 rok to dodatkowe 18 037,32 zł nieopodatkowanych funduszy.

Samorządowiec na koniec minionego roku miał odłożone 67 463,22 zł i 1,78 euro. Oszczędności lokował w 134,95 TFI na kwotę 19 636,57 zł.

Konto radnego obciąża kredyt hipoteczny ponad 175 000 zł. Na koniec 2021 r. do spłaty pozostało mu 96 349,69 zł.

Wraz z żoną jest właścicielem mieszkania 64,4 mkw. powierzchni o deklarowanej wartości 450 000 zł. Jeśli chodzi o nieruchomości samorządowiec w oświadczeniu majątkowym wykazał działkę rekreacyjną 300 mkw. o deklarowanej wartości 40 000 zł.

Samorządowiec jeździ peugeotem 5008 rocznik 2010.

 

Jerzy Gołębiewski (58 lat) nauczyciel w szkole w Strzybodze oraz pracownik (1/2 etatu) miejskiej spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach. W oświadczeniu majątkowym dochód osiągany z pracy zawodowej radny zbija w jedną kwotę – 158 500,16 zł. Dieta z tytułu pracy w radzie miasta to dodatkowe 15 460,56 zł. Z tytułu wynajmu nieruchomości osiągnął dochód 20 130 zł, z ARMiR otrzymał ok. 6 500 zł. Oszczędności radnego na koniec 2021 r. wyniosły 15 000 zł. Samorządowiec ma 20 udziałów w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach o wartości na koniec 2021 roku 9 000 zł.

Samorządowiec w oświadczeniu majątkowym wykazuje nieruchomości w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej o wartości deklarowanej ok. 857 000 zł.

Radny posiada dwa mieszkania (60,51 mkw. i 48,19 mkw.), wartość większego wg. radnego wynosi 300 000 zł, mniejszego…ok. 20 000 zł.

Na liście wykazanych nieruchomości znajdują się ponadto: grunty rolne i las (4 ha 8 arów) o wartości 90 000 zł, łąka (280 mkw.) deklarowana wartość ok. 30 000 zł, grunty 32 ary o wartości ok. 25 000 zł, pastwiska 8 arów – wartość ok. 6 000 zł, działka rolna 2,10 ha — wartość ok. 60 000 zł, łąka 387 mkw. — wartość ok. 6 000 zł, lokal usługowy 45,33 mkw. , wartość 320 000 zł.

Samorządowiec jeździ piętnastoletnią honda civic.

Wykazane w zobowiązaniu obciążenia to kredyt zaciągnięty w BS w Skierniewicach w wysokości 70 000 zł (na koniec 2021 r. do spłaty pozostało ok. 60 000 zł).

 

Grzegorz Płuska (57 lat) – pracownik miejskiego przedsiębiorstwa MZK, emerytowany policjant. W oświadczeniu majątkowym wykazał 50 000 zł oszczędności. W skład wspólności majątkowej wchodzi mieszkanie 60 mkw. o deklarowanej wartości 180 000 zł. W skład majątku odrębnego radnego wchodzą gospodarstwo rolne (5,315 ha)o wartości 75 000 zł oraz inna nieruchomość (3650 mkw.) o deklarowanej wartości 70 000 zł.

Dieta wiceprzewodniczącego miejskiej rady za miniony rok wyniosła 20 963,16 zł. Z tytułu umowy o pracę radny zarobił 38 944,03 zł. Emerytura mundurowa za miniony rok to 60 467,50 zł.

Samorządowiec posiada trzy samochody – najmłodszy z 2014 roku nissan quashqai, opel corsa z 2007 roku i jeep cherokee z 2003 roku.

 

Dariusz Chęcielewski (53 lata) – biegły sądowy, emeryt wojskowy. Z tytułu prowadzonej działalności w minionym roku radny osiągnął dochód w wysokości 79 470,96 zł. Dochód z tytułu emerytury za 2021 r. to 72 276,02, dieta radnego to 20 936,16 zł.

Radny nie wykazał w oświadczeniu majątkowym za miniony rok oszczędności. Ma natomiast dom 300 mkw. o deklarowanej wartości 700 000 zł, będący współwłasnością małżeńską. Ma  też działkę (1250 mkw.) – deklarowana wartość ziemi to 125 000 zł i garaż (60 mkw.) o wartości 50 000 zł.

Finanse radnego obciążają dwa kredyty – hipoteczny: 310 000 zł i konsumpcyjny: 49 000 zł.

W oświadczeniu majątkowym samorządowiec wykazał forda focusa rocznik 2010 r.

 

Jarosław Borowski (53 lata) – przedsiębiorca, prowadzi serwis opon. Z tego tytułu w minionym roku osiągnął dochód 182 157,39 zł (przychód 1 071 791,57 zł). Dieta radnego to dodatkowe 15 331,72 zł w budżecie.

W oświadczeniu w rubryce, w której znajdują się samochody radny wykazał jedenaście pozycji o łącznej wartości 262 000 zł.

Konto radnego obciążają cztery kredyty – dwa hipoteczne (łączna wartość 360 296,23 zł), obrotowy – 15 178,59 zł, konsumpcyjny – 72 214 zł. Radny ma odłożone 10 000 zł.

Z żoną posiada dom (220 mkw.) o deklarowanej wartości 373 550 zł; mieszkanie (39,50 mkw.) – 200 000 zł i dwie działki – 13 500 mkw. o wartości  120 000 zł i 1 400 mkw. o wartości 180 000 zł.

Majątkiem odrębnym radnego jest: mieszkanie (66,49 mkw.) o deklarowanej wartości 450 000 zł i miejsce parkingowe (18,35 mkw.) – 35 000 zł.

 

Dorota Bogatko (51 lat) – pracownik miejskiej spółki Energetyka Cieplna. W oświadczeniu majątkowym radna wykazała, że z tytułu umowy o pracę w miejskiej ciepłowni osiągała w minionym roku co miesiąc dochód w wysokości  3 465 zł (kwota netto). Dieta radnej za 2021 r. to 1 288,38 zł (netto) miesięcznie. Radna w oświadczeniu wykazała jeszcze umowę zlecenie – 540 zł netto/miesięcznie. Jeździ volkswagenem t-roc rocznik 2020 o wartości deklarowanej 55 000 zł. W oświadczeniu wykazuje ok. 10 000 zł kredytu i taką samą kwotę w pozycji oszczędności.

Odrębną własnością radnej jest mieszkanie 69,8 mkw. o wartości deklarowanej 350 000 zł oraz mieszkanie 32 mkw. o deklarowanej wartości 200 000 zł, działka 1640 mkw. o wartości deklarowanej 90 000 zł.

 

Roman Czyżewski (49 lat) wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 2, pracownik Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej. W minionym roku radny w pracy na etacie w szkole zarobił 69 230,52 zł, jako kierowca dorobił 32 266,56 zł. Dieta radnego za miniony rok wyniosła 15 460,56 zł.

Na koniec minionego roku odłożył 24 325,69 zł.

W skład małżeńskiej wspólności majątkowej radnego wchodzą następujące nieruchomości – dom (210 mkw.) o deklarowanej wartości 500 000 zł; mieszkanie (49 mkw.) – 200 000 zł; mieszkanie (64 mkw.) – wartość udziału w nieruchomości 70 000 zł; działka budowlana (600 mkw.) – 120 000 zł; działka budowlana (580 mkw.) – 100 000 zł;  dom (210 mkw.) – w nieruchomości radny ma udział, którego wartość wykazuje na 40 000 zł; dom (128 mkw.) – wartość udziału wycenia na 80 000 zł.

Radny ma dwa samochody – hondę accord (2011) i civic (2005). Wartość pierwszego to 45 000 zł, drugiego – 10 000 zł.

 

Tomasz Chadamik (45 lat) – nauczyciel w miejskich placówkach oświatowych – Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkolu nr 3, Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących.

Zasadniczym źródłem dochodu jest zatrudnienie w SP nr 2. W minionym roku z tego tytułu osiągnął 82 166 zł (brutto). Dochód wynikający ze współpracy z przedszkolem to 11 327 zł (brutto), z SZSO – 1022 zł (brutto). Dieta radnego za miniony rok to 15 138 zł.

Konto radnego obciążają dwa kredyty hipoteczny i konsolidacyjny. Do spłaty kredytu na zakup mieszkania na koniec 2022 roku zostało 59 800 zł. Wartość kredytu konsolidacyjnego na koniec minionego roku to ok. 112 770 zł.

Wraz z żoną posiada mieszkanie (77,9 mkw.) o wartości 280 000 zł, działkę z garażem (49 mkw.) o szacowanej wartości 6 000 zł.

Radny jeździ renault grand scenic rocznik 2009.

 

Małgorzata Stefanowska (45 lat) jest współwłaścicielką domu o powierzchni ponad 146 mkw. i działki pod nim (pow.300 mkw.) deklarowanej wartości odpowiednio –  400 000 i 30 000 zł. W skład wspólności małżeńskiej wchodzą również grunty rolne (1,2952ha) o deklarowanej wartości 30 000 zł.

Radna w oświadczeniu majątkowym wykazała trzy źródła dochodu. ClinicMedica Research Sp.z.o.o. – 37 416,56 zł, dieta radnej – 15 331,72 zł. Radna jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego tytułu w minionym roku osiągnęła dodatkowy dochód w wysokości 8 625 zł.

W oświadczeniu majątkowym radna wykazuje dwie ruchomości, których wartość przekraczają 10 000 zł – samochód audi a4 rocznik 2005 i bmw seria1 rocznik 2009.

 

Justyna Kulig (43 lata) – nauczycielka w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach, właścicielka hodowli kotów rasowych. Na nauczycielskim etacie za miniony rok osiągnęła dochód w wysokości 97 170,02 zł, dieta radnej to 12 883,80, zysk finansowy z prowadzonej działalności to ok. 10 000 zł.

Radna na koniec minionego roku odłożone miała 10 000 zł. Jest właścicielką domu o powierzchni 118 mkw. o deklarowanej wartości 750 000 zł, działki przy domu 229,18 mkw. oraz grunt związany z domem 18,72 mkw. (wartość 40 000 mkw.).

Konto radnej obciąża mieszkaniowy kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Do spłaty na koniec 2021 roku pozostało 61 583,08CHF. Ma jeszcze pożyczkę gotówkową  w wysokości ok. 29 000 zł, do spłaty na koniec minionego roku pozostało 17 294,64 zł.

Justyna Łukasik (40 lat) jest dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Skierniewicach. Z tego tytułu za miniony rok osiągnęła dochód w wysokości 199 080,28 zł. Dieta radnej za miniony rok wyniosła 8 521,56 zł.

Radna na koniec minionego roku wraz z mężem miała odłożone 180 461,37 zł. W oświadczeniu wykazała również papiery wartościowe o wartości 12 755,68 zł. Jeśli chodzi o nieruchomości samorządowiec wykazała mieszkanie o powierzchni 47,76 mkw. o deklarowanej wartości 288 560 zł będące jej majątkiem odrębnym.

Razem z mężem jest właścicielką dwóch aut – skody octavii (2011) i hyundaia tucson (2016).

 

Jacek Gędek (40 lat) – przedsiębiorca, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Samorządowiec prowadzi sklep serwis GSM. Działalność za cały miniony rok dała radnemu dochód w wysokości… 7 061,63 zł (przychód 643 762,25 zł). Dieta radnego, jak wynika z oświadczenia to zasadniczy dochód. W minionym roku z tego tytułu dochód wyniósł 15 460,96 zł.
Konto radnego obciąża kredyt hipoteczny w wysokości 24 393,18 zł. Ma oszczędności w wysokości 31 000 zł.

W oświadczeniu wykazał nieruchomości wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej – dom o powierzchni 181,27 mkw. o wartości deklarowanej 600 000 zł. Działka budowlana, na której znajduje się dom (5 200 mkw. powierzchni) warta jest wg. oświadczenia 200 000 zł. Radny wraz z żoną jest właścicielem lokalu użytkowego o powierzchni niewiele ponad 16 mkw. o deklarowanej wartości 70 000 zł.

Samorządowiec jeździ pięcioletnią skoda octavią.

 

Artur Sułek (37 lat) rozlicza się przed fiskusem razem z małżonką, wykazany przez samorządowca majątek wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej. Na koncie radny zgromadził 65 700 zł. Nie wykazał  żadnej nieruchomości. Samorządowiec prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przychód, jaki osiągnął z tego tytułu w minionym roku to 89 463,52 złote, po odjęciu od wartości koszty, dochód radnego osiągnięty w minionym roku to 25 981,05 zł. Dieta radnego to dodatkowy, nieopodatkowany, dochód w wysokości 12 883,80 zł.

Samorządowiec jest właścicielem piętnastoletniego volkswagena transportera o wykazanej wartości 15 500 zł.

 

Agnieszka Kuchta (35 lat) – pracownik miejskiego żłobka, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Praca na etacie w miejskiej instytucji dała dochód w 2021 r. w wysokości 13 578,74 zł. Dieta radnego to znaczący udział w zarobkach radnej. W minionym roku osiągnęła z tytułu obowiązków samorządowych 15 461 zł. Dodatkowa do domowego budżetu wszedł dochód z tytułu zasiadania w MKRPA – 5 400 zł.

Radna wykazuje, że oszczędności, nieruchomości to majątek wspólny z mężem. Na koniec roku na koncie odłożyła 40 000 zł. Ma dom o powierzchni 150 mkw. i deklarowanej wartości ok. 450 000 zł. W skład majątku małżonków wchodzi gospodarstwo rolne o powierzchni 5,14 h i 25 h działka o deklarowanej wartości 250 000 zł. Z tego tytułu w minionym roku osiągnęła przychód w wysokości ok. 35 000 zł. W majątku małżonków jest też siedlisko 3 500 mkw. o wartości ok. 100 000 zł.

Konto małżonków obciąża kredyt hipoteczny. Do spłaty na koniec 2021 roku pozostało 169 457 zł.

 

Rafał Koczywąs (30 lat) na koniec 2021 roku prowadził jednoosobową działalność gospodarczą (dziś pracownik Zakładu Utrzymania Miasta). Z tego tytułu osiągnął przychód 514 335,42 zł, dochód – 64 291,90 zł. Dieta radnego to dochód w wysokości 15 460,56 zł. Radny deklaruje, że wysokość jego oszczędności (majątek odrębny) na koniec minionego roku wyniosły 25 000 zł.

W oświadczeniu majątkowym nie wykazuje żadnych nieruchomości. W rubryce majątek ruchomy o wartości powyżej 10 000 zł wpisał natomiast hondę civic rocznik 2007 (współwłaściciel) oraz dziewięcioletniego citroena c3 (majątek odrębny), dziesięcioletni renault koleos (majątek odrębny), przyczepa lekka z 2018 r. (majątek odrębny).

Konto radnego obciążają dwa kredyty gotówkowe o wartości – 38 095,46 zł i 32 692,94 zł.

Nie ma co prawda przepisów, które broniłyby radnym pracy w komunalnych przedsiębiorstwach w mieście, w którym sprawują mandat  (chybachyba że chodzi o zarząd takiej spółki), ale praca dzięki politycznej protekcji pozostaje kontrowersją. Skoro prezydent jest właścicielem spółek, w których zarobkują, to ich  kontrola władzy wykonawczej jest czystą fikcją. Dla czystości sytuacji trzeba wskazać, że wśród radnych są osoby, które mandat otrzymały będąc już pracownikami instytucji, na których funkcjonowanie ratusz ma wpływ. Radna Justyna Kulig, nauczycielka z Budowlanki jak dotychczas utrzymuje swoją niezależność i trudno uznać  ją za radną koalicji. Nauczycielem jest radny Tomasz Chadamik. W przypadku samorządowca trudno o kontrowersje, gdy startował z list prezydenta a zawód wykonuje od ukończenia studiów. Radna Justyna Łukasik, szefowa miejskiego sanepidu, formalnie zawodowo sprawuje urząd niezależny od prezydenta. Jest jeszcze radny Janusz Pastusiak, którego pracodawcą jest marszałek województwa łódzkiego.

Anna Wójcik-Brzezińska

Anna Wójcik-Brzezińska

napisz maila ‹
ostatnie aktualności ‹

Jak oceniasz ten artykuł?

Głosów: 2

 • 1
  BARDZO PRZYDATNY
  BARDZO PRZYDATNY
 • 0
  ZASKAKUJĄCY
  ZASKAKUJĄCY
 • 0
  PRZYDATNY
  PRZYDATNY
 • 0
  OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  NIEPRZYDATNY
  NIEPRZYDATNY
 • 0
  WKURZAJĄCY
  WKURZAJĄCY
 • 1
  BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

0Komentarze

dodaj komentarze

Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

samorząd

Rower rządzi!

Łódzkie na plus

Alzheimer – sejmik Mazowsza wspiera budowę...

Od marzeń do medali

Powoli spełnia się marzenie strażaków z KSRG...

Łódzkie na plus

Rzadziej chorujemy

Łódzkie na Plus

Hanna Gill-Piątek: "Odbudowanie wspólnoty to...

eOGŁOSZENIA

Już teraz możesz dodać ogłoszenie w cenie tylko 5,00 zł za tydzień - POZNAJ NOWE OGŁOSZENIA