Nie wiedziała o odpadach, ale musi zapłacić za wywóz

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję burmistrza w sprawie nakazu usunięcia odpadów. Chodzi o schorowaną i źle sytuowaną kobietę, na której działce inspekcja ochrony środowiska ujawniła odpady niewiadomego pochodzenia, a zagrażające ludziom i środowisku. Były to beczki o różnej pojemności (chemikalia), samochodów, elementy ich tapicerki, lodówka, które znajdowały się na  nieutwardzonym gruncie, część pojemników była uszkodzona, widoczne były odcieki do gruntu.

Burmistrz miasta nakazał właścicielce nieruchomości, jako posiadaczowi odpadów porzuconych i zgromadzonych na działce, aby je usunęła. Kobieta nie wykonała nakazu ze względu na brak środków i trudną sytuację zdrowotną i materialną. Ponadto właścicielska podkreślała, że odpady były składowane bez jej zgody i wiedzy przez jej syna.

Z uwagi na stwierdzenie, że dalsze pozostawanie odpadów w tym miejscu grozi zanieczyszczeniem sieci wodociągowej, burmistrz wydał decyzję o wykonaniu zastępczym usunięcia odpadów, czego koszt oszacowano na 129 900 zł netto. Kwotę tę miała zapłacić właścicielska nieruchomości.

Ustawa o odpadach definiuje posiadacza odpadów jako wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.  

Zgodnie z powyższym, domniemywa się, że posiadaczem odpadów jest władający powierzchnią ziemi, na której się one znajdują. Obalenie tego domniemania należy do władającego powierzchnią ziemi. W orzecznictwie przyjmuje się, że domniemanie to zdejmuje z organów prowadzących postępowanie obowiązek dociekania z urzędu, kto był wytwórcą odpadów. Do obalenia domniemania może jednak dojść przez wykazanie przez władającego powierzchnią ziemi kto jest posiadaczem odpadów.

Rzecznik stwierdził, że zasadniczą wadą zaskarżonej decyzji była wadliwa wykładnia przepisów poprzez przyjęcie, że ww. domniemacie przerzuca na władającego ziemią ciężar ustalenia kto jest posiadaczem odpadów.

W ocenie RPO przepisów nie należy interpretować w ten sposób, że postępowanie dowodowe  może się w każdych warunkach ograniczyć do ustalenia władającego powierzchnią ziemi. Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 kwietnia 2020 r., wprowadzenie domniemania prawnego nie zwalnia jednak organów z podejmowania wszelkich czynności zmierzających do ustalenia faktycznego posiadacza odpadów. Władający powierzchnią ziemi odpowiada bowiem za usunięcie nielegalnie na niej zdeponowanych odpadów jedynie wówczas, gdy nie uda się ustalić rzeczywistego posiadacza odpadów.

W omawianej sprawie organ uzyskał dostęp do akt postępowania przygotowawczego w sprawie karnej, w której synowi kobiety będącej właścicielką ziemi przedstawiono zarzut  składowania niebezpiecznych odpadów. Mimo to organ zaniechał przeprowadzenia dowodów z dokumentów, które miał i  ograniczył  się do prostego wskazania, że w ramach postępowania przygotowawczego ustalono „sprawcę" nielegalnego zdeponowania odpadów. Organ błędnie uznał, że to uczestniczka  postępowania powinna wykazać inny podmiot odpowiedzialny za usunięcie odpadów podmiot. Zdaniem Rzecznika, ten brak inicjatywy własnej organu powinien zostać uznany za istotne naruszenie norm kodeksowych odnoszących się do gromadzenia i oceny materiału dowodowego.

Joanna Chrostowska, radca prawny

Joanna Chrostowska, radca prawny

napisz maila ‹
ostatnie aktualności ‹

Jak oceniasz ten artykuł?

Głosów: 1

 • 1
  BARDZO PRZYDATNY
  BARDZO PRZYDATNY
 • 0
  ZASKAKUJĄCY
  ZASKAKUJĄCY
 • 0
  PRZYDATNY
  PRZYDATNY
 • 0
  OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  NIEPRZYDATNY
  NIEPRZYDATNY
 • 0
  WKURZAJĄCY
  WKURZAJĄCY
 • 0
  BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

0Komentarze

dodaj komentarze

Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

Kobiety wygrywają wybory w II turze

Skierniewicki Węgiel z podwójną koroną

Dni otwarte w ZS Bolimów

Unia rozbiła Legię

Stanisław Linart: „W powiecie też mam swoje...

Wizja rozwoju gminy i miasta Bolimów Marzeny...

Kołosowski: „Woda to dla gminy priorytet”

Słojewska: „Podejmę wszelkie środki, aby...

Z kim Lucja Skarżyńska chce rządzić?

eOGŁOSZENIA

Już teraz możesz dodać ogłoszenie w cenie tylko 5,00 zł za tydzień - POZNAJ NOWE OGŁOSZENIA