W elicie szefów giełdowych spółek

Dariusz Seliga, prezes PKP CARGO S.A. został uznany za jednego z najskuteczniejszych menedżerów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dariusz Seliga znalazł się na 6. miejscu w prestiżowym rankingu 10 najlepszych prezesów średnich spółek zaliczonych do indeksu mWIG40, który przygotował magazyn „MIT Sloan Management Review Polska”, wydawany od 1959 r. przez amerykański Massachusetts Institute of Technology.

Wyróżniono 30 menedżerów spółek z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, którzy najlepiej poradzili sobie „w trudnych sytuacjach” i potrafili „budować wartość swoich przedsiębiorstw w okresach kryzysu”. Czyli najskuteczniej zarządzali swoimi przedsiębiorstwami.

Lider na trudne czasy

Kapituła rankingu podnosiła, że „prawdziwego lidera poznaje się po tym, że potrafi budować wzrost zarówno przy sprzyjających wiatrach, jak i na wzburzonych wodach”. Wskazywano, że ta zasada sprawdziła się zwłaszcza w 2022 roku, który był okresem ogromnych turbulencji w gospodarce,

To zaszczytne wyróżnienie ma dla mnie ogromną wartość, gdyż zostało przyznane przez prestiżowy magazyn ekonomiczny, a przy ocenie prezesów spółek giełdowych brane były pod uwagę obiektywne wskaźniki finansowe – mówi Dariusz Seliga, prezes PKP CARGO S.A. Szef największego polskiego kolejowego przewoźnika towarowego wskazuje na jeszcze jeden ważny aspekt rankingu. – Moje wysokie miejsce w rankingu jest przede wszystkim efektem pracy i zaangażowania 20-tysięcznej załogi Grupy PKP CARGO. Osiągnęliśmy w 2022 roku rekordowe przychody w swojej historii, rekordowe były także zyski mimo że przez większość roku działaliśmy w bardzie niekorzystnym otoczeniu politycznym i ekonomicznym z powodu wojny na Ukrainie. Byłoby to niemożliwe gdyby nie profesjonalizm i poświęcenie pracowników – argumentuje Dariusz Seliga. – Tym bardziej, że musieliśmy się zmagać z nieznanymi wcześniej wyzwaniami. Najpoważniejszym było przewiezienie milionów ton węgla z portów do składów opału w całym kraju, aby zapewnić ciepło w polskich domach. Pracownicy PKP CARGO poradzili sobie tym zadaniem, choć wiele było głosów ekspertów i polityków, którzy twierdzili, że spółka temu nie podoła i zabraknie węgla na zimę – podkreśla prezes Seliga.

Cztery wskaźniki

Zestawienie opracowano na podstawie czterech kluczowych kryteriów. Pierwszy to całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w 2022 roku zdyskontowana o wzrost indeksu reprezentatywnego dla danej spółki. Drugi ważny czynnik to zmiana wartości nominalnej kapitalizacji w perspektywie 2022 roku, zdyskontowanej o zwrot z indeksu branżowego, reprezentatywnego dla danej spółki. Istotne przy ocenie prezesów były również wskaźniki rynkowe obliczone na podstawie danych publikowanych w raportach finansowych za cztery kwartały 2022 roku, a także wskaźniki rentowności obliczone na podstawie danych publikowanych w raportach rocznych.

Kapituła opracowująca ranking umieściła w nim prezesa Dariusza Seligę, gdyż Grupa PKP CARGO osiągnęła w 2022 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w tamtym okresie 5 mld 390,1 mln zł, czyli były wyższe o ponad 26% wobec przychodów osiągniętych w 2021 roku. EBITDA z kolei wzrosła o prawie 108% w ujęciu rok do roku i po raz pierwszy w historii Grupy przekroczyła wartość jednego miliarda złotych – było to dokładnie 1 mld zł 66,3 mln zł. W 2022 roku PKP CARGO mogło się pochwalić wysokim zyskiem netto, który wyniósł 148,4 mln zł. W porównaniu do 2021 roku wynik netto był wyższy aż o prawie 374 mln zł.

Prezes Dariusz Seliga podkreśla, że w 2023 roku warunki działalności branży kolejowych przewozów towarowych są nawet jeszcze bardziej wymagające niż przed rokiem. Mimo to Grupa PKP CARGO wypracowała w pierwszym półroczu 2023 r. prawie 2,9 mld zł przychodów (wzrost o 18,3%), a wynik EBITDA wzrósł w tym samym czasie o 64,5% do poziomu ponad 611 mln zł. Z kolei zysk netto w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. sięgnął prawie 110 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie poprzedniego roku notowana była strata w wysokości 42,4 mln zł.

– PKP CARGO ma potencjał, który pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość. Realizujemy też szereg inwestycji, jak choćby budowa terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach, który wzmocni nasza pozycję na rynku logistycznym Polski i naszej części Europy – jest przekonany prezes Dariusz Seliga.

Dariusz Seliga od kwietnia 2022 r. jest Prezesem Zarządu PKP CARGO S.A. Jest absolwentem kierunku administracja w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej. Ukończył 4-letnie studia doktoranckie na Akademii Obrony Narodowej, kurs dla Wyższych Oficerów Flagowych i Ambasadorów w NATO Defense College w Rzymie oraz ukończył podyplomowe studia menadżerskie Executive MBA Sektora Kolejowego na Aix-Marseillie Université. Ponadto Pan Dariusz Seliga pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Holdingu PKP oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Głównej Związku Pracodawców Kolejowych.

Obecnie, nieustannie doskonaląc jakość zarządzania, kontynuuje naukę na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym”.

Od lat jest związany z branżą kolejową, w 2016 roku został Prezesem Zarządu PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. Ponadto, w 2016 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w Xcity Investment Sp. z o.o., a od 2019 roku zasiada we władzach PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., początkowo jako Członek Zarządu, a od 2021 roku jako Prezes Zarządu.

ARTYKUŁ PARTNERA

ARTYKUŁ PARTNERA

ostatnie aktualności ‹
tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

eOGŁOSZENIA

Już teraz możesz dodać ogłoszenie w cenie tylko 5,00 zł za tydzień - POZNAJ NOWE OGŁOSZENIA