Gmina Radziejowice

URZĘDY Radziejowice 96-325, Kubickiego  10

http://radziejowice.pl/layouts/rwd_radziejowice/img/logo_A.png

to miejscowość położona na Mazowszu, przez którą przepływa rzeka dawniej zwana Radziejówką, dzisiaj Pisią Gągoliną.

Perłą Gminy jest XVII-wieczny Pałac w Radziejowicach z dworkiem modrzewiowym, spełniający obecnie rolę Domu Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury i Sztuki, a także zabytkowy Kościół w Radziejowicach, zabytkowe aleje, cmentarz, dworek Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Zarzecznej.

Gmina posiada sprzyjające warunki naturalne, walory krajoznawcze oraz dogodne połączenia komunikacyjne co zachęca do uprawiania turystyki. Obszar ten wyróżnia się urozmaiconą rzeźbą terenu (falistość, wąwozy), bogactwem lasów, czystymi wodami i bogatą szatę roślinną. Występuje tu korzystny bioklimat.
Rejon Radziejowic posiada odpowiednie warunki przyrodnicze, które predysponują go do roztoczenia nad nim ochrony krajobrazowej i wykorzystania po części jako miejsca wypoczynkowo - rekreacyjnego.
 
Bardzo interesujące dla turystów są malownicze dolinki rzeczek. Uroczy jest przełom Pisi Gągoliny (Grzegorzewice, Radziejowice, Korytów) oraz Pisi Tucznej (Petrykozy, Grzmiąca, Kuklówka, Jaktorów).
Dodatkową atrakcją omawianego terenu są zbiorniki wodne nadające się do uprawiania sportów wodnych (Korytów, Hamernia, Grzymek, Radziejowice).
 

Na terenie Gminy funkcjonują cztery główne centra kulturalne: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej, Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejo-wicach oraz Gminna Bibliotek Publiczna w Radziejowicach. Jednak to nie instytucje tworzą kulturę lecz ludzie związani z tymi organizacjami. Dzięki ich pracy, zaangażowaniu i zamiłowaniu do sztuki na naszym terenie odbywają się wydarzenia artystyczne, których mogą pozazdrościć duże centra kulturalne. Wśród bogatej oferty każdy odnajdzie inicjatywy godne zainteresowania.

 

Gmina Radziejowice jest bardzo dumna ze swoich korzeni kulturowych, podtrzymuje pamięć i promuje dorobek artystów związanych z tym terenem.

1. Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sienkiewicza 6, 96-325 Radziejowice
tel. (0 prefiks 46) 857-71-50
e-mail: gbp.rce@wp.pl
 
2. Gminne Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 6, 96-325 Radziejowice
tel. (0 prefiks 46) 856-35-35
 
3. "Dom Pracy Twórczej" - Pałac w Radziejowicach
ul. H.Sienkiewicza 4 96-325 Radziejowice
tel. (0 prefix 46) 857-71-75

 

Zamieszkaj w Gminie Radziejowice! Spokój, harmonia, odpoczynek.

 

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
tel. 46 857-71-71, wew. 31
fax. 46 857-71-20
e-mail: urzad@radziejowice.pl
www.radziejowice.pl
 
Numer konta Urzędu Gminy Radziejowice dla wpłat dotyczących - opłaty podatku, opłaty skarbowej, opłaty za wodę, śmieci i ścieki.
Nr konta: 76 9302 1014 3900 0909 2000 0010
 
 
Wójt Gminy Radziejowice - Urszula Ciężka
tel. 46.857-71-71, wew. 32
Sekretarz Gminy - Wioletta Micewicz
tel. 46.857-71-71, wew. 26
Skarbnik Gminy - Teresa Jaworska
tel. 46.857-71-71, wew. 33
 
 
Referat Finansów
Skarbnik Gminy - 46.857-71-71, wew. 33
Podatki - 46.857-71-71, wew. 23 lub wew. 35
 
 
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i USC:
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności - tel. 46.857-71-71, wew. 39
Obsługa Rady Gminy - tel. 46.857-71-71, wew. 22
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, straże pożarne - 46.857-71-71, wew. 20
Informatyk - 46.857-71-71, wew. 37
 
 
Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej:
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej - 46. 857-71-71 wew. 38 pok. 15; 530-416-668 lub 46 854-30-38
Stanowisko d/s mienia komunalnego - tel. 46.857-71-71 wew. 21 pok. 17 lub 46. 854-30-21
Stanowisko d/s planowania przestrzennego - tel. 46.857-71-71 wew. 21 pok. 17a lub 46. 854-30-21
Stanowisko d/s drogownictwa i komunikacji - tel. 46.857-71-71 wew. 25 pok. 16; 785-577-120 lub 46. 854-30-25
Stanowisko d/s handlu, usług, rolnictwa i leśnictwa - tel. 46.857-71-71 wew. 25 pok. 16 lub 46. 854-30-25
Stanowisko d/s gospodarki odpadami stałymi - tel. 46.857-71-71; wew. 36 lub 46. 854-30-36
Stanowisko d/s ochrony środowiska - (0-46) 857-71-71; wew. 34 lub 46. 854-30-34
 
 
Referat Gospodarki Komunalnej:
Zgłaszanie stanu wodomierza tel.46 854-30-30,692-606-190; e-mail: stanwodomierza@radziejowice.pl
Zgłaszanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych tel.781-770-723; 692-606-190; 530-416-654; 530-741-979; 882-044-222
Zgłaszanie montażu liczników wody w celu ich zaplombowania i rejestracji 530-416-654; 530-741-979
Zgłaszanie nielegalnie wyrzuconych śmieci w poboczach dróg gminnych i terenach stanowiących mienie komunalne tel. 46.854-30-29; 781-770-723
Konserwatorzy sieci wodociągowej - 530-416-654; 530-741-979
Zobacz na mapie
do góry strony